fbpx

Mi a következő lépés vállalkozása fejlesztésében?

Hogyan készíthetem fel a szervezetet egy komoly piacbővítésre vagy egy új üzletág indítására, amely akár többszörösére is növelheti vállalkozásom árbevételét? Hogyan kaphatnék a befektetett időmért és energiámért több sikerélményt? Hogyan tehetném önjáróvá a vállalkozásom működését, hogy a jövőt megalapozó stratégiai kérdésekkel foglalkozhassak? És hogyan teremthetek minderre időt?

Vállalatépítés
A sikeres vállalatépítéshez alapos felkészültség szükségeltetik.

A legtöbb ambiciózus cégtulajdonost ilyen és hasonló kérdések foglalkoztatják egy Vállalatépítési Program megkezdése előtt, de – sokszor szándékuk és erőfeszítéseik ellenére – nem találnak megnyugtató és előremutató válaszokat, és így nem tudják cégüket új szintre emelni.

Ez teljességgel érthető, hiszen alapvetően eltérő stratégiát, működtetési logikát, munkaszervezést, és olykor más kompetenciával rendelkező kollégákat kíván, ha – a példa kedvéért – azt tűzi ki célul, hogy a régió vagy a megye 50 vagy 100 legnagyobb cége közé tartozzon.

Szemben azzal a szándékkal, hogy egy üzletileg tisztes sikert elérő, saját maga, családja és kollégái számára a megszokott egzisztenciát biztosító – ugyanúgy elismerést érdemlő – céget kíván fenntartani.

Ha mégis inkább egy új csúcs meghódítását, vállalkozásból vállalat létrehozását, cégvezetőből tulajdonossá válását tűzi ki célul, érthető módon körültekintően fog nekikezdeni a szintugráshoz szükséges lépéseknek.

A vízió felállítása és kibontása mellett fontos lesz abban is tisztán látnia, hogy milyen állapotban indulnak neki bármilyen csúcs meghódításának. Ez pedig pontos képalkotást igényel arról, hol is tart vállalkozása a vállalattá válás útján, milyen meglévő erőforrásokra számíthat, és mit szükséges átalakítani vagy éppen elkezdeni. Éppen ezért alkalmaztuk sikerrel ezt a megközelítést az elmúlt években több tucat cégnél, mielőtt megkezdtük volna a Vállalatépítési Programot.

A kiváló tulajdonosi kontrollrendszerrel megteremtheti az önjáró vállalat alapját.

Hogyan lehet egy vállalkozásról objektív vagy legalább ahhoz közel álló képet alkotni? Több száz céget – kis-, közepes- és nagyvállalatokat – tekintettünk már át különböző módszertanok mentén, és ma már egyértelműen látjuk, melyek azok a tényezők, amelyek alapos vizsgálata egy hazai középvállalat és tulajdonosa számára megmutatja, hol érdemes vállalkozását fejlesztenie, legyen szó kisebb lépésekről vagy egy szintugrásról.

Tulajdonosi jövőkép, cégszintű stratégia

Működésimodell-hatékonyság

Szervezeti kultúra

 A tulajdonos személyes jövőképe a személyes ambíciók és értékrend megfogalmazásával megadja azt a keretet, amelyben a kívánt cégszintű fejlődési irányok és célok meghatározhatók. Személyesen tulajdonolt cégek esetében a cég jövőképének illeszkednie szükséges a tulajdonos elképzeléseihez. Az így megfogalmazott és kommunikálható stratégia adja meg a cégben dolgozóknak a közös irányt, a mindennapi erőfeszítések közös eredőjét.

A fenntartható növekedés és eredményesség megkívánja, hogy a szervezet hatékony struktúrában, a megfelelő pozíciókban ülő megfelelő emberek közös munkája révén, olajozottan működő folyamatok mentén és a teljesítmény folyamatos monitorozása mellett haladjon céljai felé, miközben rugalmasan tud alkalmazkodni a folyamatos változásokhoz.

Sok cégtulajdonos kezdetben még nem pontosan látja annak hasznát, amikor a 3. tényező, a szervezeti kultúra fontosságáról beszélünk. A legjobb stratégia és működési modell is csak annyit ér, amennyire a munkatársak, a szervezeti csapatok és nagyobb területek képesek és hajlandók együttműködni.

Ennek a szervezeti és emberi együttműködésnek az írott és íratlan szabályait, konvencióit, szokásjogát nevezzük szervezeti kultúrának. Olyan, a vállalat eredményes működését meghatározó tényezők tartoznak ide, mint a vezetés minősége, a munkatársak elkötelezettsége, a konfliktusok kezelése, a szervezeti tanulás és alkalmazkodás minősége.

Éppen ezért képviseljük azt az elvet, hogy nem elég egy céget pusztán a stratégiája vagy az üzleti működés érettsége szempontjából felmérni, hanem éppoly komoly figyelmet szükséges fordítani a benne dolgozó emberekre – az akár évtizedek óta önnel dolgozó kollégákra – és együttműködésükre.

A közelmúltban készítettünk egy Vállalati Érettség Értékelést egy üzletileg nagyon sikeres hazai vállalkozás tulajdonosai számára. Bár összességében egy sikeres és eredményes cég képe volt elsőre látható, a vezetés, illetve a kollégák aktuális elkötelezettsége, „lélekállapota” megmutatta, hogy bármilyen üzleti fejlesztés csak akkor járhat sikerrel, ha ezzel párhuzamosan komoly erőfeszítéseket tesz a vezetés a szervezeti kultúra fejlesztésére.

Bizonyára már ön is megtapasztalta, hogy bármilyen változás sikere egy 15-20 fő feletti cégben leginkább azon múlik, mennyire motiváltak és képesek a kollégák azt együtt megvalósítani és az új működési módot akkor is fenntartani, amikor ön személyesen nem áll ott mellettük az irodában vagy az üzemben.

Az általunk végzett komplex kérdőíves és interjúkra alapozott helyzetfelmérés alapvető célja a tisztánlátás megteremtése. Nincs jó vagy rossz eredmény. Az derül ki, mire képes jelenleg a szervezet, milyen ki nem aknázott tartalékai, illetve milyen szűk keresztmetszetei vannak.

Ugyanakkor a vágyott jövőkép tükrében a Vállalat Érettség Értékelésből arra is lehet következtetni, hogy a jelen helyzet mennyire kínál vagy éppen nem kínál elég alapot a kívánt irányba történő előre lépéshez. Ilyenkor a helyzetfelmérés segíti a döntéshozást, olyan kérdések mentén, mint:

  • Milyen döntésekre, változásokra van szükség, és mindezek milyen időtávon valósíthatók meg?
  • Milyen döntéseket szükséges ehhez magánál tartania, és miket érdemes másokra ruháznia?
  • Hogyan építhet olyan céget, amelyben a munkatársak szeretnek dolgozni, sajátjukénak érzik, és érdekeltek a közös sikerekben.

Végső soron hogyan lesz képes olyan önjáró és növekedési ugrásra képes céget felépíteni vállalkozásából, amire mindig is vágyott, és hogy ehhez ne kelljen nehezen vagy éppen nem vállalható kompromisszumokat meghoznia az életében (pl.: kevesebb idő a családjára).

Tegyen szert értékes vállalatépítési tudásra!

Amikor egy atléta bajnok akar lenni, és edzőt keres magának, az edző felméri a fizikai és mentális állapotát, hogy annak alapján építsen edzéstervet. Nem csak az lényeges, hogy az edző és az atléta tisztán lássák az előre vivő utat, hanem az is, hogy egyértelmű legyen, milyen célnak, milyen időtávon lehet realitása. Ezzel megakadályozható, hogy az atléta idő előtt feladja. Miért lenne ez másként a vállalatépítés során is?

Biztosak vagyunk abban, hogy elkötelezett tulajdonosként ön is felteszi magának időközönként azt a kérdést, hogy mi volna a legjobb következő lépés cége fejlesztésében és reméljük, hogy az itt leírt gondolatok tovább erősítik önben ezt a folyamatot.

Javasoljuk, hogy tegyen egy próbát, szánjon arra 5 percet, hogy értékelje, hol tart most az ön cége az 5 legfontosabb vállalati érettség dimenzió mentén. 

Töltse ki a Vállalati Érettség Kérdőívünket és kapjon azonnali visszajelzést cége aktuális helyzetéről, illetve szükség esetén vegye igénybe szakértői támogatásunkat!

Szerzők: Krausz Zoltán, Martin Hajdu György

(Ez a cikk a K&K, Kis és Középvállalkozások magazinjának Üzlet praktikusan című rovatában jelent meg)

Ugorjon vállalatával a következő szintre!

Tegye rendbe velünk vállalkozása szervezeti struktúráját!

Együtt kidolgozzuk cége következő generációs, átlátható szervezeti struktúráját, meghatározzuk a vezetői pozíciókat és egyértelmű felelősségi köröket dolgozunk ki, melyek a vezetők és kollégák felelősségei az egyes pozíciókban.

Tegye meg az első alapozó lépést az önjáró cég irányába!