fbpx

Vállalatépítés

Cége elérte növekedési korlátját? Az Önt körülvevő struktúrák akadályozzák a fejlődést ahelyett, hogy támogatnák és előmozdítanák azt? Ha megérett Önben a szándék, hogy vállalkozásából vállalatot építsen, akkor érdemes együtt dolgoznunk.

Mi történik vállalatépítés során?

A vállalatépítés során vállalkozása minden területét fejlesztjük olyan mértékben, hogy cége belátható időn belül, átlagosan két év alatt kiszámíthatóan működő, a növekedési korlátokat meghaladni képes szervezetté váljon. Ahogyan mi fogalmazunk: vállalatot építünk vállalkozásából.

Munkánk eredményeként profi menedzsmenttel és szervezeti struktúrával, korszerű üzleti és informatikai rendszerekkel bíró, önmaga értékét tovább növelő céget hozunk létre.

A műveletet követően Öné a döntés, hogy továbbra is magánál tartja-e a stratégiai és/vagy operatív irányítást, vagy azt független, szakértőkből álló igazgatóságra, vagy családtagjaira bízza, esetleg értékesíti az immár jelentősen értéknövelt vállalatot.

Vállalatépítés a gyakorlatban

Így dolgozunk

Az együttműködés jellemzően helyzetértékeléssel indul. Áttekintjük és felmérjük cége jelenlegi helyzetét, azonosítjuk a hibákat és a problémák okait, valamint meghatározzuk a fejlesztés irányát és fókuszpontjait.

A vállalatépítés mérföldkövei

A helyzetértékelés után letisztulttá és átláthatóvá tesszük a vállalati struktúrát. A hatékony működés alapfeltétele, hogy minden érintett számára világos legyen, ki az egyes feladatok felelőse adott vállalkozáson belül.

Ezt követően Önnel közösen kitűzzük a vállalatépítés céljait.

Áttekintjük személyes, tulajdonosi céljait, illetve pontosítjuk azt a jövőképet, amelyet az üzletének szán. A folyamat ezen állomásán azt kell tudnia megválaszolnia: hogyan látja magát, illetve cégét 3-5 év múlva.

Egy jól felépített és kipróbált úton megyünk végig, és tesszük önjáróvá az Ön vállalkozását!

A vállalatépítésnek számtalan vetülete van, a gazdasági társaságok szinte minden elemére vonatkoztatható ez a szakterület.

Rendszerszinten kell gondolkodni ahhoz, hogy egy jól felépített kontroll rendszer beváltsa a hozzá fűzött reményeket!

Jövőkép és stratégia

Profiltól és mérettől függetlenül szükséges pontosan megfogalmazni, milyen tulajdonságokkal rendelkezzen az a majdani vállalat, amelyet a tulajdonos és a cégvezetés a mindenkori jelenben épít. A vállalatépítés magába foglalja azon lépések sorozatát is, amelyeket a tulajdonos és vezetőség megtesz, hogy elérjen oda, ahová szeretne, és valóra váltsa azt, ami korábban a jövőbéli vállalkozásnak csak puszta víziója volt.

Pontos kép arról, hogy ön és kollégái milyen céget építenek, továbbá hová szeretnének eljutni

Szervezet és emberek

A produktivitás szempontjából kulcsfontosságú olyan letisztult és áttekinthető struktúrát létrehozni, amelyben minden területnek megvan a felelőse, egyetlennek sincs több, mint szükséges, és amelyben az összes kollégának világosan meghatározottak a hatáskörei.
Letisztult és áttekinthető szervezeti struktúra, egyértelmű felelős területi vezetők, megfelelő emberek az egyes pozíciókban

Kontroll

A vállalatépítők jól tudják: egy prosperáló cég számára elengedhetetlen a korszerű kontrollrendszer megléte. Olyan működést alakítanak ki, amelyek révén tényadatok alapján és a tulajdonos távollétében is lehetővé válik a döntéshozatal – mivel e protokolloknak az is sajátjuk, hogy általuk folyamatosan követhető, hogyan teljesít a vállalkozás a megfogalmazott elvárásokhoz képest. Ahol nincsenek meg ezek az eljárások, egy profi vállalatépítő egészen biztosan javasolni fogja, hogy legyenek meg. Méghozzá sürgősen.
Tény adatok alapján megítélhető a cég teljesítménye. Készül üzleti terv, a kontroll a tulajdonos távolléte esetén is megvalósítható

Hatékony csapatmunka

Óriási hányosság, hogy a honi gyakorlatban a legtöbb vállalkozásnál nincsenek rendszeresített, heti-kétheti, ugyanabban a körben megtartott, vezetői értekezletek, holott ezek nélkül a hatékony csapatmunka ellehetetlenül. A cégvezető sem értesül mindenről, amiről lényeges volna tudnia, de az egyes részlegek irányítói sem jutnak hozzá – vagy nem a kellő gyakorisággal – azokhoz az információkhoz, amelyek alapján működniük kellene.
Vannak vezetői megbeszélések, céges fórumok, a kollégák rendelkeznek a munkájukhoz szükséges információkkal

Folyamatok

A vállalatépítés – és ilyenformán a terület szakértője – kiemelten foglalkozik a cég működése szempontjából lényeges folyamatokkal, és azok minőségével is. Kiiktatja a szükségtelen párhuzamosságokat, visszajelzi mindazt, ami hiányzik, nem kellő gyakorisággal ismétlődő vagy nem tölti be megfelelően a feladatát. De ugyanígy előirányozza az eredményesség tekintetében kulcsfontosságú lépések megfelelő dokumentációját is, hogy a delegált teendők elvégzése látható, el nem végzésük pedig számonkérhető (észlelhető és kezelhető) legyen.
Az eredményesség szempontjából kritikus feladatok dokumentáltak, azokat mindenki konzisztensen hajtja végre (a tulajdonos jelenléte nélkül is)

Vállalatépítés a gyakorlatban

Hogyan látunk munkához?

Az együttműködés jellemzően helyzetértékeléssel indul. Ennek során a maga teljességében áttekintjük és részletekbe menően megértjük cége jelenlegi helyzetét, azonosítjuk a hibákat és a problémák valódi okát, valamint megállapítjuk a fejlesztési hangsúlyokat.

Melyek a vállalatépítés mérföldkövei?

A helyzetértékelés …

megtörténte után letisztulttá és átláthatóvá tesszük a vállalati struktúrát. A hatékony működés alapfeltétele, hogy minden érintett számára világos legyen, ki az egyes feladatok felelőse a vállalkozáson belül.

Ezt követően, önnel közösen kitűzzük a vállalatépítés céljait.

Áttekintjük személyes, tulajdonosi céljait, illetve pontosítjuk azt a jövőképet, amelyet az üzletének szán. A folyamat ezen állomásán nagyjából két kérdésre kell átgondoltan felelni: hogyan látja magát 3-5 év múlva, és mit szeretne, milyen legyen a cége 3-5 év múlva?
Nekünk minden esetben az a dolgunk – és ez egyben a vállalatépítési folyamat végpontja is – hogy gazdasági társasága támogatásunkkal képessé váljon az olajozott és kiszámítható működésre, a folyamatos növekedésre, és legyenek olyan monitoring folyamatai is, amelyek révén nemcsak azonosítani tudja, de el is hárítja a jövőben esetlegesen felmerülő működési és növekedési problémákat.

Az átalakított cég tulajdonosaként nem kell többé nap, mint nap azon aggódnia, hogy időben kiküldenek-e egy árajánlatot, vagy, hogy elindul-e a munka az üzemben anélkül, hogy irányba állítaná beosztottait.

A régi-új szervezet menedzsmentje és a kollégák túlterheltsége megszűnik, ön pedig szabadon eldöntheti, hogy felszabadult idejéből, mennyit fordít stratégiai és üzletfejlesztési feladatokra.

Munkánk során olyan szervezet- és működésfejlesztési javaslatokat teszünk…,

amelyek garantálják, hogy valamennyi terület – az érintettek számára átlátható módon – le legyen fedve, és minden szegmensnek csak annyi kompetens és felelős gazdája legyen, amennyi szükséges.
Ez a vállalat nem igényli, hogy reggeltől estig bent tartózkodjon, ön nélkül is működik, méghozzá eredményesen és stabilan. Köszöni, jól van, szépen halad növekedési pályáján.
Az így felszabadult időben új vállalkozásba kezdhet, mérlegelheti új növekedési cél kitűzését – tovább növelve ezzel cége piaci értékét – a meglévők mellett gondolkodhat új üzletág indításán.
De belefoghat abba a hobbiba, amelybe mindig is szeretett volna, de eddig, más, fontosabb dolga lévén, nem volt rá módja – vagy több időt tölthet családjával.
Mivel ebben a megváltozott helyzetben már nem nyomja a vállát a személyes jelenlét kényszere, egyedül ön dönti el, mibe fog.

Egy jól felépített és kipróbált úton megyünk végig, és tesszük önjáróvá az Ön vállalkozását!

HELYZET-
ÉRTÉKELÉS

Itt tudja meg, cége hol tart és miben akadt el

SZERVEZETI STRUKTÚRA

Jó emberek a megfelelő pozícióban

JÖVŐKÉP

Az alapító és a cég jövőjének összehangolása

MŰKÖDÉS FEJLESZTÉSE

Kontroll, beszámolás, folyamatok

ÖNJÁRÓ VÁLLALKOZÁS

A menedzsmenttel együtt megtanulja, hogyan alkossa meg és hajtsa végre a stratégiát

Nekünk minden esetben azt kell elérnünk – és ez egyben a vállalatépítési folyamat végpontja is –, hogy gazdasági társasága képessé váljon az önjáró és kiszámítható működésre, a folyamatos növekedésre, és legyenek olyan monitoring folyamatai is, amelyek révén nemcsak azonosítani tudja, de el is háríthatja a jövőben esetlegesen felmerülő működési és növekedési problémákat.

Az átalakított cégben a menedzsment és a kollégák túlterheltsége megszűnik, Ön pedig szabadon eldöntheti, hogy felszabadult idejéből mennyit fordít stratégiai és üzletfejlesztési feladatokra.

Munkánk során olyan szervezet- és működésfejlesztési javaslatokat teszünk,
amelyek garantálják, hogy valamennyi terület – az érintettek számára átlátható módon – le legyen fedve, és minden szegmensnek csak annyi kompetens és felelős gazdája legyen, amennyi szükséges.

Megújult vállalata nem igényli majd többé, hogy reggeltől estig bent tartózkodjon, a jelenléte nélkül is eredményesen és stabilan működik majd..

Az így felszabadult idejében új vállalkozásba kezdhet, mérlegelheti újabb növekedési cél kitűzését – tovább növelve ezzel cége piaci értékét –, vagy akár új üzletág indításán is elgondolkodhat.

Belefoghat abba a hobbiba, amelybe mindig is szeretett volna, és több időt tölthet a családjával is.

Meddig tart mindez?

Az együttműködés jellemzően két évig tart,

és átlagosan kéthavonta találkozunk személyesen. Ezen alkalmak során rendkívül intenzív és eredményorientált napokat töltünk együtt a tulajdonossal, vagyis Önnel és csapatával.

Előbb megteremtjük a vállalati működés alapjait, majd a következő időszakban felmerülő problémák és feladatok megoldásával stabilizáljuk a friss céges protokollokat, hogy a megújult metodika rutinná válhasson.

Mi lesz Önnel és cégével az együttműködésünk lezárása után?

Csatlakozik ahhoz a folyamatosan bővülő, cégtulajdonosokból álló klubhoz, amelynek tagjai sikeres vállalatot építettek, és a legjobb úton vannak afelé, hogy elérjék további növekedési céljaikat.

A vállalatépítés első lépései

15 perces telefonbeszélgetés

75 perces díjmentes konzultáció

Az alapok lefektetése

Ugorjon vállalatával a következő szintre!

Tegye rendbe velünk vállalkozása szervezeti struktúráját!

Együtt kidolgozzuk cége következő generációs, átlátható szervezeti struktúráját, meghatározzuk a vezetői pozíciókat és egyértelmű felelősségi köröket dolgozunk ki, melyek a vezetők és kollégák felelősségei az egyes pozíciókban.

Tegye meg az első alapozó lépést az önjáró cég irányába!