fbpx

Cégépítés támogató túravezetővel – Vállalati Érettség Értékelés

Sok cégtulajdonos fejében fogan meg a minőségi szintugrás és cégépítés gondolata. Vannak, akik cselekvés híján egy helyben toporognak, vannak, akik egyedül indulnak neki a csúcsnak, és olyanok is, akik támogató túravezető segítségét veszik igénybe és tisztán akarják látni cégük helyzetét. Mi most az utóbbiakhoz szólunk és megmutatjuk a Vállalati Érettség Értékelés erejét.

“Hegyen és másutt sem érhetsz el semmit, ha nem adod magad át teljesen annak, amire törekszel.”

/James Ramsey Ullman/

Adva van egy vízió a cégtulajdonos részéről, amit nem okvetlenül könnyű elérni. Ami rengeteg kockázatot rejt. Mégis hatalmas értéknövekedési potenciál van benne és személyes vágy beteljesülésével kecsegtet.

Ez a vízió olyan csúcstámadást jelent, ami komoly szintlépést eredményezhetne.

Ezt az utat kétféle módon lehet bejárni.

A cégépítés két útja van előttem, melyiken induljak?

Valaki a saját kárán, fájdalmas hibáiból tanulva, hosszabb idő alatt, egyedül járja be a csúcstámadáshoz szükséges utat a vállalkozásfejlesztés érdekében. Tehát mintha túravezető nélkül mászna fel a Kilimandzsáróra, ami kalandosabb, időigényesebb és több kockázatot rejtő vállalkozás.

Aztán ott van a másik út, amikor a cégtulajdonos úgy dönt, hogy túravezetői támogatással megy fel a hegycsúcsra. Ez kétségkívül alacsonyabb kockázatot jelent és így nem 7-8, hanem akár 2 év alatt is elérhető a vágyott cél.

Beszéljünk ezekről a célokról!

Mik lehetnek a cégtulajdonosi célok?

Valaki a cégépítés kapcsán komoly növekedési terveket fogalmaz meg vagy elő akarja készíteni a háttérbe vonulását. De akad olyan cégvezető is, aki fel akar készülni a cégöröklésre vagy bizonyos okokból (pl. a családjával akar több időt tölteni vagy inkább vállalkozásában a kreatívabb feladatok felé orientálódna) önjáróvá tenné a vállalkozását.

A Vállalatépítési Programban a fenti célok szolgálatába helyezzük magunkat és támogató túravezetőként mutatjuk az utat.
Azonban mielőtt a vágyott csúcs irányába indulnánk, a tudatos cégépítés érdekében meg kell vizsgálnunk az adott vállalat érettségét, aktuális helyzetét.

Ilyen dimenziók mentén mérhető egy vállalat érettsége – Cégépítés tudatosan

A tisztánlátás és a vállalkozásfejlesztés érdekében 3 dimenziót kell megvizsgálni:

1.Tulajdonosi jövőkép

Mi a tulajdonos(ok) személyes és cégre vonatkozó jövőképe? Mik a hosszú távú célok? Milyen értékrend mentén működik a szervezet? Hogy tudnák megfogalmazni a küldetésüket?

2.Üzleti kiválóság

Mennyire érthetőek a vezetői csapat és a kollégák számára a stratégiai célok? Megfelelő emberek vannak a megfelelő helyen? Milyen a kontroll a cégen belül? Milyen kulcsfolyamatok mentén működik a vállalkozás? (Vajon követi mindenki a folyamatokat és tükrözi azt, amit a tulajdonos vár a munkatársaktól?) Rendszeres az információáramlás? Milyen gyakoriak a vezetői megbeszélések, céges összejövetelek?

3.Szervezeti egészség

Mennyire érett a szervezeti kultúra és a vezetés? Milyen a kollégák elkötelezettsége és személyes hatékonysága? Ki tudják bontakoztatni a kreativitásukat? Milyen a területek közötti együttműködés?

Ebben a cikkben most két dimenziót veszünk górcső alá, amely a tudatos cégépítés és vállalkozásfejlesztés egyik alapfeltétele.

Minden itt kezdődik: A tulajdonosi jövőkép

Betekintünk a tulajdonos fejébe annak érdekében, hogy képet kapjunk a szándékairól, elkötelezettségéről.
Pl. ha valaki „csak” 3 milliárdos céget vízionál, annak nem biztos, hogy az elkövetkező 10 évben 6 milliárdos cége lesz, mivel nem tudja elképzelni (esetleg valamilyen piaci dinamika folytán mégis ekkorára nő a vállalkozása, de ilyenkor ezt sokan inkább tehernek, mintsem sikernek élik meg).

Melyek a tulajdonosi jövőkép részei?

Ide tartoznak az alapító értékek, ami lehet nyugalom és harmónia, megbízhatóság, kiszámíthatóság és kontroll, önzetlenség, egymás támogatása, kitartás. Nagy szerepe van a személyes jövőképnek, a miértnek és a cég küldetésének, víziójának is.

Álljunk meg egy kicsit a személyes miértnél!

Addig, amíg egy cég nem tőzsdei, tehát nem kisbefektetők vagy intézményi befektetők által tulajdonolt, hanem egy (vagy több személy) vagy család birtokában van, addig az adott személy(ek)nek a működése, mentalitása, célja teljes mértékben meghatározza a szervezetet.

Ezért is érdemes megfogalmazni a tulajdonosnak, hogy mit szeretne elérni a céggel, mi a motivációja, jövőképe. Ugyanis ez szabja meg azt a keretet, amelyben a cég fejlődésében lehet gondolkodni, a cégépítés ügyéért lehet munkálkodni.

Ha feltárja, hogy milyen rajta túlmutató célt akar megvalósítani, akkor az meghatározhatja az értékrendjét, befolyásolhatja a kollégák hozzáállását, elkötelezettségét, sőt a szervezet hatékonyságát is.

Ráadásul itt nem középszerű célokról van szó, hanem olyan markáns miértekről, amelyek jobb kedvre derítik, lelkessé, energikussá teszik a tulajdonost.

A tulajdonos szemlélete, lendülete, elhivatottsága pedig pozitív hatással lehet a cégre, a benne dolgozó emberekre.

A tulajdonosi értékrend hatása

Ha van egy jól működő architektúrája a vállalkozásnak és azok az emberek, akik ebben a kötőszövetet töltik be, képesek a tulajdonosi, szervezeti értékrend mentén hosszú távon eredményesen és elégedetten működni, az a vállalkozásfejlesztés szilárd alapját jelentheti.

Sok magántulajdonban lévő cég alapvető prioritásként kezeli, hogy olyan kollégákat vonjon be vezető szinten, akik hosszú távon a cégnél tudnak maradni. Ennek egyik lényeges feltétele, hogy a kollégák első körben vezetői, aztán középvezetői, munkavállalói szinten is elkötelezettek legyenek.

Az elkötelezettségük az üzleti eredményességre is pozitív hatással lehet.

Ha tehát a tulajdonosi értékrend és a munkatársak lojalitása „rendben van”, akkor a szervezetfejlesztés is magasabb szintű lehet.
Jöjjön tehát a szervezeti egészség vizsgálata!

A szervezeti egészség vizsgálata a cégépítés érdekében

Amennyire pl. az üzleti kiválóság elég jól számszerűsíthető, eléggé egzakt módon mérhető, úgy a szervezeti egészség már nehezebben megfogható téma.

Hogy miért?

Mert pillanatnyi hangulattól, emberek kapcsolódásától függ.

Ezek az értékek arról szólnak, hogyan érzik magukat az emberek, milyen módon tudják megvalósítani önmagukat, terveiket, céljaikat. Mennyire tudják kibontakoztatni képességeiket.

4 tényezőnek van hatalmas szerepe a szervezeti egészség, és ezáltal a szervezetfejlesztés kapcsán:

1.Vezetési kultúra

Itt azt kell megvizsgálni, hogy amit a tulajdonos elképzel vízióként, működési módként, az hogy terjed szét a szervezetben. Hogyan történik a hatástöbbszörözés, milyen módon jut el a legutolsó munkatársig az a filozófia, az a mód, ahogy a tulajdonos a céget működtetni szeretné.

2.Csapatkohézió és kreativitás

Ez a tényező az együttműködés minőségét mutatja. Mert lehetnek a cégben kiemelkedő tehetségek, értelmes emberek, de alapvetően nem az egyén a szervezet működésének a kulcsa, hanem az együttműködés a lényeg.

A csapaton belüli és a csapatok, területek közötti együttműködés válik meghatározóvá, hogy mennyire biztosított a közös célok követése.

Ha mindez kellő pszichológiai biztonságban valósul meg, az emeli a kreativitást, segíti az összműködést. Ráadásul a munkatársak önállóbbak lehetnek, a saját szintjükön oldják meg a problémákat, nem várnak minden esetben a felülről történő vezérlésre. Így a szervezetfejlesztés is könnyebben valósulhat meg.

3. Elkötelezettség

A már sokat emlegetett téma, a szervezetfejlesztés egyik feltétele.


A munkatársak elkötelezettségét is lehet mérni. Meg lehet vizsgálni, hogy mindazon tényezők, amik a munkatársakat nemcsak lojálissá, hanem érzelmileg elkötelezetté teszik, azok hogyan érvényesülnek az adott cégben.

4.Személyes hatékonyság

Lényeges szempont, hogy a munkatársak mennyire tudják saját motivációjukat, hatékonyságukat a közös cél szolgálatába állítani. Az alacsony személyes hatékonyság utalhat egy olyan tartalékra is, amit ha felszabadít egy cég, azzal rövid távon is jelentős teljesítménynövekedést tudna elérni.
 
A Vállalati Érettség Értékelésnél tehát 3 dimenziót vizsgálunk meg, ami közül kettőt (tulajdonosi jövőkép, szervezeti egészség) részleteztünk ebben a cikkben.

Mit nyerhet egy cégtulajdonos a Vállalati Érettség Értékeléssel?

Ha egy cég működése, értékelése külső szemmel, szakértői segítséggel történik, olyan lényeges dolgok is napvilágra kerülhetnek, amelyet az adott cégen belül addig figyelmen kívül hagytak.

Fény derülhet arra, hogy pl. különböző osztályokban más a kontroll mértéke, belső feszültségek vannak egyes osztályok között, ami aztán kihatással van az egyénekre is.

Ha ezek a problémák egy felmérés során láthatóvá válnak, akkor az segítheti a szervezet előrehaladását, a szervezetfejlesztés ügyét is.

Összegzés – Cégépítés támogató túravezetővel?

Egy cégtulajdonos a vállalkozásfejlesztés, a cégépítés, a vágyott szintugrás érdekében tehát két út közül választhat: önerőből indul neki a csúcsnak vagy profi útmutatást kér.

Aki támogató túravezető segítségét veszi igénybe, hogy szintugrást hajtson végre, azzal egy jól felépített, testreszabott és kipróbált úton megyünk végig.

A Vállalati Érettség Értékelésnél először a cégtulajdonos megtudja, hol tart a vállalkozása, miben akadt el. Megvizsgáljuk a fent említett 3 területet (tulajdonosi jövőkép, üzleti kiválóság, szervezeti egészség) az adott cégben.

Ezután következhet a tulajdonosi jövőkép pontosítása.

Majd a szervezeti struktúra rendbetétele történik annak érdekében, hogy a megfelelő emberek legyenek a megfelelő pozícióban. Pontosítjuk, kidolgozzuk a vállalkozás stratégiáját, fejlesztjük a működést.

Végül a cégtulajdonos a menedzsmenttel együtt megtanulja, hogyan alkossa meg és hajtsa végre a stratégiát.
Amennyiben cégtulajdonosként Ön is igénybe venné a támogató túravezető segítségét a szintugrás érdekében, állunk rendelkezésére!

Töltse ki a mindössze 5 percet igénylő kérdőívünket és tudja meg, szüksége van-e a Vállalati Érettség Értékelésre!

Ugorjon vállalatával a következő szintre!

Tegye rendbe velünk vállalkozása szervezeti struktúráját!

Együtt kidolgozzuk cége következő generációs, átlátható szervezeti struktúráját, meghatározzuk a vezetői pozíciókat és egyértelmű felelősségi köröket dolgozunk ki, melyek a vezetők és kollégák felelősségei az egyes pozíciókban.

Tegye meg az első alapozó lépést az önjáró cég irányába!