fbpx

Mi történik a gyakorlatban? Válságkezelés!

Generációváltásra felkészülés esettanulmánya


VÁLLALAT LEÍRÁSA:
 • 20 mrd Ft árbevételű nagykereskedelmi vállalkozás az ország harmadára kiterjedő telephely hálózattal
 • három nagy és számos kisebb telephely, közel 500 fős létszám a megbízás elfogadásakor
 • az elmúlt évek megszokott, mintegy 300 mFt-os EBITDA szintje -200 mFt közelébe süllyedt
PROBLÉMA LEÍRÁSA:
 • likviditási probléma merül fel, a működés napi 1-2 órás időablakokra megáll az IT rendszer instabilitása következté-ben, a vevőkiszolgálás akadozik
 • nincsenek információk a valós pénzügyi teljesít-ményről, vevő-, készlet- és szállítóállományokról
 • a menedzsment a céget kézzel irányítja, a működés veszteségbe fordult, a középvezetés nem képes a rá háruló elvárásoknak megfelelni.
ELÉRT EREDMÉNYEK:
 • működés konszolidálása, költség- és működő tőke kontroll központosítása, gyors intézkedések bevezetése, állóeszközök felszabadítása a likviditás javítása érdekében
 • válságot követő konszolidáció tervezése és végrehajtása, szükség szerint külső szakértők átmeneti bevonása menedzsment kompetenciában hiányos területeken
 • a cégcsoport eredmé-nyességének javítása -200 mFt EBITDA szintről 417 mFt-ra (2018-as adat)
MEGBÍZÁS TERJEDELME:
 • válsághelyzet felszámolása, likviditás biztosítása, szervezeti racionalizálás vezetői és operatív szinteken egyaránt
 • transzformációs projekt tervezése, költségvetés- és üzleti tervezés összehangolása, erőforrások felkutatása, megvalósítás koordinálása

Ugorjon vállalatával a következő szintre!

Tegye rendbe velünk vállalkozása szervezeti struktúráját!

Együtt kidolgozzuk cége következő generációs, átlátható szervezeti struktúráját, meghatározzuk a vezetői pozíciókat és egyértelmű felelősségi köröket dolgozunk ki, melyek a vezetők és kollégák felelősségei az egyes pozíciókban.

Tegye meg az első alapozó lépést az önjáró cég irányába!