fbpx

Válságkezelés: élje túl, hogy ne veszítse el a cégben felhalmozott vagyonát!

Nehéz helyzetbe került vállalkozások válsághelyzetből történő kilábalását támogatjuk a rendelkezésre álló lehetőségek gyors feltérképezésével és több azonnal végrehajtható gyakorlati intézkedéssel. Az igényelt mértékig együttműködünk a tulajdonossal a végrehajtás során.

Gondolt már arra...?

The Entrepreneurial Operating System is a complete proven system with simple, practical tools, that help you build a self-managing business

1

A jelenlegi vagy várható pénzügyi eredményei alapján korrekciós intézkedésekre lesz szükség a cégében?

2

A vállalata nehéz helyzetbe került piaci trendeknek vagy menedzsment hiányosságoknak köszönhetően?

3

ha nem cselekszik időben, korlátozhatja jövőbeni mozgásterét, ami veszélyeztetheti cége túlélését vagy jelentős cégérték-csökkenést eredményezhet?

A válságkezelés elsődleges célja a cég stabilizálása

Ha az ön vállalkozása teljesítményromlást szenvedett el, éves árbevétele 1-20 mrd forint között van és ön már döntést hozott a változáshoz szükséges intézkedések szükségességéről, érdemes konzultálnunk. Az első 90 perces konzultációnak nincs költsége az ön számára, ugyanakkor már ezen a beszélgetésen is konkrét eredményekre törekszünk.

Együttműködés velünk

The Entrepreneurial Operating System is a complete proven system with simple, practical tools, that help you build a self-managing business

Közös
jövőkép

Erőfeszítéseink eredménye a közösen megfogalmazott jövőkép

teljes körű végrehajtása lesz a szóban forgó vállalatra vonatkozóan. A helyzet súlyosságától függően – a veszteség minimalizálása által – új munkaponton stabilizáljuk a teljesítményt és új növekedési lehetőségeket keresünk. Ugyanakkor súlyosabb esetekben ennél drasztikusabb intézkedések is szóba jöhetnek, mint például az értékesítés, csődvédelem kérése vagy a cég kontrollált bezárása (még nagyobb veszteség elkerülése érdekében).

Azonnali
cselekvés

Első feladatunk meghatározni a cég rövid és közép távú túlélési esélyeit.

Ezt követően értékeljük a tulajdonosok és esetleges partnerek (pl. bankok) által nyújtott mozgásteret, továbbá azonosítjuk a legfontosabb problémákat. A menedzsment kompetenciájának értékelése kulcsfontosságú ebben a szakaszban. A helyzetértékelés a cég méretétől függően néhány nap / hét lehet.

Hogyan dolgozzunk
együtt

A válságmenedzsment teljeskörű, intenzív és azonnali cselekvést igényel.

Az első konzultáción áttekintjük a jelenlegi helyzetet, a második alkalomra közösen számszerűsítjük az egyes intézkedésektől elvárt eredményeket. A menedzsment csapat képességeire és szükség esetén szakértőkre építve az elemzés során feltárt intézkedések azonnali végrehajtásába kezdünk. A teljes időtartam alatt tervezetten és rendszeresen kommunikálunk az érintett partnerekkel és munkavállalókkal egyaránt.

Mi történik a gyakorlatban?

Generációváltásra felkészülés esettanulmánya


VÁLLALAT LEÍRÁSA:
 • 20 mrd Ft árbevételű nagykereskedelmi vállalkozás az ország harmadára kiterjedő telephely hálózattal
 • három nagy és számos kisebb telephely, közel 500 fős létszám a megbízás elfogadásakor
 • az elmúlt évek megszokott, mintegy 300 mFt-os EBITDA szintje -200 mFt közelébe süllyedt
PROBLÉMA LEÍRÁSA:
 • likviditási probléma merül fel, a működés napi 1-2 órás időablakokra megáll az IT rendszer instabilitása következté-ben, a vevőkiszolgálás akadozik
 • nincsenek információk a valós pénzügyi teljesít-ményről, vevő-, készlet- és szállítóállományokról
 • a menedzsment a céget kézzel irányítja, a működés veszteségbe fordult, a középvezetés nem képes a rá háruló elvárásoknak megfelelni.
ELÉRT EREDMÉNYEK:
 • működés konszolidálása, költség- és működő tőke kontroll központosítása, gyors intézkedések bevezetése, állóeszközök felszabadítása a likviditás javítása érdekében
 • válságot követő konszolidáció tervezése és végrehajtása, szükség szerint külső szakértők átmeneti bevonása menedzsment kompetenciában hiányos területeken
 • a cégcsoport eredmé-nyességének javítása -200 mFt EBITDA szintről 417 mFt-ra (2018-as adat)
MEGBÍZÁS TERJEDELME:
 • válsághelyzet felszámolása, likviditás biztosítása, szervezeti racionalizálás vezetői és operatív szinteken egyaránt
 • transzformációs projekt tervezése, költségvetés- és üzleti tervezés összehangolása, erőforrások felkutatása, megvalósítás koordinálása

Válságkezelés belső fókuszai:

Válságkezelés külső fókuszai:

Tegye meg a következő lépést!

The Entrepreneurial Operating System is a complete proven system with simple, practical tools, that help you build a self-managing business

15 perces telefonbeszélgetés

75 perces (ingyenes) konzultáció

Vállalatépítés „alapozás”

Ugorjon vállalatával a következő szintre!

Tegye rendbe velünk vállalkozása szervezeti struktúráját!

Együtt kidolgozzuk cége következő generációs, átlátható szervezeti struktúráját, meghatározzuk a vezetői pozíciókat és egyértelmű felelősségi köröket dolgozunk ki, melyek a vezetők és kollégák felelősségei az egyes pozíciókban.

Tegye meg az első alapozó lépést az önjáró cég irányába!