fbpx

Cégeladás és tőkebevonás: induljon a legjobb pozícióból!

Egy vállalat és egy „vállalkozás” értéke között 20-50% is lehet a különbség, ha cégeladásra, cégértékesítésre kerül sor. Mi kell ahhoz, hogy a legjobb pozícióból indulhasson cégértékesítésnél, tőkebevonásnál vagy tőzsdei bevezetésnél?

Gondolt már arra...?

The Entrepreneurial Operating System is a complete proven system with simple, practical tools, that help you build a self-managing business

1

Hogy a személyes és céges jövőképben rejlő potenciál kiaknázásához a legjobb út a vállalkozás részleges vagy teljes értékesítése, esetleg külső tőke bevonása?

2

Hogy a cég értéke 20-50%-kal magasabb lehet, ha képes az alapítótól független operatív működésre, rendelkezik független menedzsmenttel, középvezetéssel és átlátható pénzügyi nyilvántartásokkal? Ennek hiányában ugyanakkor a leértékelődés ugyanilyen mértékű lehet?

3

Hogy ez több cégtől olyan szintugrást vár el, amely során vállalkozásból strukturált vállalattá kell fejlődnie? És hogy ez az érték az ön személyes vagyoni helyzetét, egyes esetekben tőkebevonási képességeit is meghatározza? És azt, hogy erre az útra egy hasonló helyzetet már látott támogatóval volna érdemes elindulni?

Cégeladás tervezett értéknöveléssel

Ha az ön vállalkozásának éves árbevétele 1-20 milliárd forint és szeretné a cégértékesítést vagy tőkebevonást a legjobb pozícióból indítani, javítsa működésének azon területeit, amelyeket a befektetők a legtöbbre értékelnek

Együttműködés velünk

The Entrepreneurial Operating System is a complete proven system with simple, practical tools, that help you build a self-managing business

Az együttműködés célja
Jövőkép

Kifejezetten a fejlesztési pontokra koncentrálunk

Azokra, amelyek akár cégeladás, akár egy tőkebevonás során önt a legjobb alkupozícióba hozzák egy befektetővel történő tárgyalási folyamatban. A fejlesztések fókusza lesz a független menedzsment és transzparens kontrollrendszerek kialakítása. Erősítjük az üzletmenet kontrollálhatóságát és kiszámíthatóságát, csökkentjük a működés strukturális hiányaiból fakadó kockázatokat
(pl. alacsony dokumentáltság, erős vevői koncentráció).

Hogyan
kezdjük

Szakaszokra bontjuk az együttműködést

Az átvilágítást követően meghatározzuk, hogy mely területek fejlesztése által növelhető leginkább a cégérték. Felvázolunk egy vállalatépítési programot, megtervezzük az erőforrás- és időigényét és pontosítjuk, hogy egy ilyen fejlődés milyen elvárásokat támaszt a jelenlegi tulajdonosok felé. A bejárandó utat testreszabottan tervezzük meg, minimalizálva az átmenet kockázatait.

Hogyan dolgozzunk
együtt

Optimálisan heti 1-2 nap közös munkával kell terveznünk

Amibe idővel a tulajdonosok mellett a menedzsment is bevonásra kerülhet. A feladatok végrehajtásában személyesen is részt veszek, továbbá segítek kiválasztani a hiányzó kompetenciákat biztosító szakértőket.

Mi történik a gyakorlatban?

Cégeladásra felkészülés esettanulmánya


VÁLLALAT LEÍRÁSA:
 • 20 mrd Ft árbevételű nagykereskedelmi vállalkozás az ország harmadára kiterjedő telephely hálózattal
 • három nagy és számos kisebb telephely, közel 500 fős létszám a megbízás elfogadásakor
 • egy válságkezelési folyamatot követően folyamatosan javuló eredményességi szint
PROBLÉMA LEÍRÁSA:
 • a tulajdonos döntést hozott a cégcsoport értékesítéséről és felvette a kapcsolatot a tanácsadókkal
 • a cégcsoport maximális cégértéken lehetséges eladásához a menedzsment csapat, a pénzügyi jelentések és a működés tervezhetősé-gének rendbetétel és fejlesztése vált szükségessé
ELÉRT EREDMÉNYEK:
 • menedzsment csapat megújítása kívülről két év alatt, új tagok integrálása, új szervezeti-felelősségi rendszer bevezetése, középvezetői szerepkör definiálása
 • a cégcsoport eredménye tervezhetőségének javítása, a költségelőrejelzés pontosságának javítása 5%-on belüli hibahatárra
 • pénzügyi-számvitel, kontrolling és informatikai szervezet létrehozása, vállalatirányítási rendszer cseréjének irányítása,
MEGBÍZÁS TERJEDELME:
 • pénzügyi kontrollok kiterjesztése és minőségi javítása, kontrolling, HR és IT kompetencia kiépítése, működőtőke csökkentés​ 
 • jövőbeni szervezet tervezése, fejvadász és HR partner kiválasztása, interjúztatás, szervezetfejlesztő tanácsadó kiválasztása, workshopok koordinálása
 • vezetők és szakértők kiválasztása, szervezeti koncepció megvalósítása, projektek tervezése, felügyelete, külsős partnerek kiválasztása

Ahol eredményt várunk:

Ahol ennek érdekében beavakozunk:

Tegye meg a következő lépést!

The Entrepreneurial Operating System is a complete proven system with simple, practical tools, that help you build a self-managing business

15 perces telefonbeszélgetés

75 perces (ingyenes) konzultáció

Vállalatépítés „alapozás”

Ugorjon vállalatával a következő szintre!

Tegye rendbe velünk vállalkozása szervezeti struktúráját!

Együtt kidolgozzuk cége következő generációs, átlátható szervezeti struktúráját, meghatározzuk a vezetői pozíciókat és egyértelmű felelősségi köröket dolgozunk ki, melyek a vezetők és kollégák felelősségei az egyes pozíciókban.

Tegye meg az első alapozó lépést az önjáró cég irányába!