fbpx

Így növeli a cégértéket a vállalatépítés

„Mi jó nekem abban, hogy önjáró vállalattá építem amúgy jól működő vállalkozásomat? Na jó, annak előnyét még belátom, hogy nem szükséges napi 16 órában mindenen rajta tartanom a szemem. De honnan fogom tudni, hogy megérte a ráfordított pénzt, időt, energiát: hogy amit megnyerek e réven, azt nem veszítem el a vámon? Miként tudom egyértelműen megragadni egy ilyen cégtranszformációs folyamat előnyeit?” – Ilyen és ehhez hasonló kérdések teljes joggal merülnek fel mindazokban, akik egy pillanatra is elgondolkoztak egy vállalatépítési folyamat elkezdésén. Nekik kíván segíteni az alábbi cikk. 

cegertek-vallalatepites-01
„A cégérték mentén történő vállalatépítés egy valóban professzionális megközelítés”

Egy vállalatépítési folyamat eredményét sokféle szempontból lehet megragadni: 

 • az emberek világosabban látják, értik az irányt és saját szerepüket, ami növeli elkötelezettségüket a cég és tervei iránt, 
 • letisztul az üzleti modell, ami erőteljesebb fókuszt ezáltal hatékonyabb napi működést tesz lehetővé, 
 • nő a belső folyamatok hatékonysága, ami meglévő, de korábban nem használt tartalékokat mozgósít, 
 • a cég függése a tulajdonos napi szintű, operatív közreműködésétől csökken, ami lehetővé teszi a tulajdonos számára a stratégiai témákra való koncentrálást vagy akár a visszavonulást, átörökítést. 

De hogyan mérjük a cégértéket?

A nehézség az, hogy ezek mind kvalitatív tényezők, amelyek nehezen ragadhatók meg objektíven. Skálázós kérdőívekkel vizsgálható a fejlődés, amihez azonban a folyamat elején és végén is mérés szükséges. Ám a kérdőíves felmérés után is kérdés marad, hogy mondjuk egy 1-10 skálán a működési hatékonyságnak a munkatársak által érzékelt előremozdulása 4-es értékről 7-esre milyen konkrét pénzbeli eredményt produkál. Ezt lehet ugyanis összevetni a befektetéssel, ami nem csupán a tanácsadó díja, hanem a ráfordított többlet idő és energia, elmaradt lehetőségek költsége stb. 

Van azonban egy nagyon egyszerű mérce, ami mindezen eredményeket egy számba sűríti össze. Ez pedig a tulajdonosi (cég)érték növekedése. Nem azért ez a mérce, mert a tulajdonos a folyamat végén feltétlenül kiszállásra (exit) törekszik, vagy mert mindent pénzben mérünk, hanem mert a cégérték éppen azt fejezi ki, mennyire stabilan, jövedelmezően és fenntarthatóan fejlődve működik egy cég. Azaz éppen azokat a tényezők hatását aggregálja egy összegben, amelyek egy vállalatépítési folyamat eredményeiként jelentkeznek. 

Úgy is fogalmazhatunk, hogy a tulajdonosok célja egy vállalatépítési folyamattal végső soron a tulajdonosi értékük növelése. A növekvő cégérték a cég jövőbeli osztaléktermelő képességének és/vagy az exit értékének emelkedésében mutatkozik meg. Azaz mind a meglévő, mind a későbbi (örökös) tulajdonosok vagyona nő, miközben a cég kiszolgáltatottsága a közreműködésüktől jelentősen csökken. Érdemes ehelyütt röviden megismerkedni a vállalatértékelés alapösszefüggéseivel. 

Szeretne többet megtudni arról, hogyan építhet sikeresen vállalatot?

Iratkozzon fel és nyerjen hozzáférést minden vállalatépítési videóhoz, eszközhöz és szakmai háttéranyagokhoz!

Mit tehet tulajdonosként a cégérték növelése érdekében?

Egy cég értékét – bármilyen befektetéshez hasonlóan – az határozza meg, hogy mennyi pénzt tud kitermelni a tulajdonosa(i) számára a jövőben. A pénztermelő képesség megmutatkozhat osztalékfizetésben és/vagy a cég eladásában (de eladáskor is csak akkor lesz értéke, ha azután a vevő még több pénzt kereshet rajta). Ennek a jövőbeli pénztermelő képességnek a jelen időpontra átszámolt értéke (jelenértéke) a cégérték. Amennyiben a piaci konjunkturális és kamatláb változások hatásától eltekintünk, amit egyetlen cég sem képes önmaga befolyásolni (és ami leginkább a jelenértékszámításhoz használt diszkontráta értékét befolyásolja), kimondható, hogy amennyiben egy cég jövőbeli pénztermelő képessége erősödik, az növeli a cég értékét is. 

Egy cég pénztermelő képességét leginkább az alábbi tényezők erősítik: 

 • Minél több értéket teremt a vevőinek, annál hűségesebbek a vevők a cég termékei/szolgáltatásai iránt, így annál jobb árat tud elkérni, miközben stabilabban növekednek a bevételei évről-évre. 
 • Minél nagyobb a tevékenység hatékonysága, annál versenyképesebb lesz a költségek, és ezen keresztül az árazás terén is, ami kiemelkedő jövedelmezőséget biztosít. 
 • Minél nagyobb mértékben és fenntarthatóbban növelhető a tevékenység eredménye elsősorban új beruházások révén, annál jobban és stabilabban nő a pénztermelő képessége. 
 • Minél hosszabb ideig tudja biztosítani az eredmény növekedését, és minél alacsonyabb szinten vannak tartva az üzleti és pénzügyi kockázatok, azaz minél stabilabb és fenntarthatóbb az üzleti modell, annál tovább életképes egy cég, így annál hosszabban képes tulajdonosainak pénzt termelni. 

Anélkül, hogy belemennénk a cégértékelés matematikai rejtelmeibe, két fontos állítást érdemes rögzíteni: 

 1. A cégérték nem a jelen működési eredményességtől, hanem a jövőbeli pénztermelő képesség alakulásától függ. Ezért lehetséges az, hogy miközben egy sikeres vállalatépítési folyamat rövid távon még alig hat a cég eredményességére, a cég értéke jelentősen megnőhet a jövőbeli kilátások javulása következtében. Ez azért is lényeges összefüggés, mert minden változás először törvényszerűen többletköltségekkel és súrlódásokkal jár együtt, de ezek csak rövid távon hatnak, míg a változás során felszabaduló alkotó energiák a cég jövőbeni eredményességét erősítik. 
 2. Egy vállalatépítési folyamat csak akkor tudja növelni a cég értékét az induló értékhez képest, ha hatása eredményeként az alábbi változások valamilyen keveréke a jövőben megtörténik: 
  • nő a működés jövedelmezősége,
  • megemelkedik a cég bevételeinek és eredményének átlagos éves növekedési üteme, 
  • megnő annak az időszaknak a hossza, amíg a cég növekedni tud, 
  • csökkennek az üzleti és pénzügyi kockázatok. 

Az alábbi táblázat bal oszlopában egy teljes vállalatépítési folyamat lépéseit tüntettük fel, amelyek természetesen cégenként eltérő tartalommal és sorrenddel valósulnak meg. A jobb oszlopban pedig azt a cégértéket befolyásoló tényezőt jelenítjük meg, amire az adott lépés leginkább hatást gyakorol. 

Vállalatépítési lépések  Cégértékre ható tényező
Céges jövőkép és értékek (identitás)
meghatározása 
Minél stabilabb üzleti modell kialakítása 
Stratégiai vízióMinél stabilabb üzleti modell kialakítása 
Szervezeti struktúra meghatározása és
feltöltése a megfelelő emberekkel 
Minél nagyobb hatékonyság 
Folyamatok felülvizsgálata a hatékonyság
növelése érdekében 
Minél nagyobb hatékonyság
Munkatársi elkötelezettség, tulajdonosi
szemlélet erősítése 
Minél több értéket teremteni a vevőknek 
Napi működés feletti tulajdonosi kontroll kialakítása Üzleti és pénzügyi kockázatok alacsonyan tartása 
Vezetési kultúra egységesítéseMinél nagyobb hatékonyság 
Együttműködés fejlesztés Minél több értéket teremteni a vevőknek
Szervezet tanulási képességének erősítése Minél hosszabb növekedési periódus 

Mindez helyzet egyedi, sok minden függ a cég piaci helyzetétől, a tulajdonosok elszántságától, a munkatársak felkészültségétől, ezért nem lehet előre megmondani, mekkora többletérték teremtődik. Tulajdonosi döntés, hogy valaki él-e azzal a lehetőséggel, hogy szakértőt bíz meg a cégérték változásának kiszámításával.

Hogyan is néz ki ez a gyakorlatban? Az egyik megbízónkkal – akivel másfél éve dolgozunk egy tudatos vállalatépítési folyamaton – sikerült 450 mFt-os szintről 900 mFt-ra növelni az éves árbevételt egy év alatt. Ennek hatásaként a cég nyeresége egyik évről a másikra 100 mFt-ról 160 mFt-ra nőtt, és ezzel párhuzamosan az osztalékfizető képessége is 40 millió forinttal emelkedett Bár ez önmagában is komoly siker, érdemes ennek a cégértékre gyakorolt hatását megvizsgálni. Amennyiben ezt a megemelkedett osztalékfizetési szintet még 10 évig tartani tudja egy 15%-os elvárt hozamszint mellett, akkor ez a 60 mFt-os nyereségnövekedés 200 mFt-os cégértéknövekedést eredményez. Ez az összeg természetesen nem kerül azonnal a tulajdonos bankszámlájára, hiszen ahhoz azonnal el kéne adnia a céget, de a jövőben várható osztalékok jelenértéken ennyivel nagyobbak lesznek. Ezt a 200 millió forintnyi többletértéket érdemes összevetni a vállalatépítésre szánt befektetés összegével. Így lehet tisztán racionális üzleti döntést hozni arról, megéri-e vállalkozásból önjáró vállalatot építeni annak minden kihívásával.

Martin – Hajdu György vállalatépítési partner Önazonos Vezető társalapítója

Szeretne többet megtudni arról, hogyan építhet sikeresen vállalatot?

Iratkozzon fel és nyerjen hozzáférést minden vállalatépítési videóhoz, eszközhöz és szakmai háttéranyagokhoz!

Szeretne többet megtudni arról, hogyan építhet sikeresen vállalatot?

Iratkozzon fel és nyerjen hozzáférést minden vállalatépítési videóhoz, eszközhöz és szakmai háttéranyagokhoz!

Szeretne többet megtudni arról, hogyan építhet sikeresen vállalatot?

Iratkozzon fel és nyerjen hozzáférést minden vállalatépítési videóhoz, eszközhöz és szakmai háttéranyagokhoz!

Szeretne többet megtudni arról, hogyan építhet sikeresen vállalatot?

Iratkozzon fel és nyerjen hozzáférést minden vállalatépítési videóhoz, eszközhöz és szakmai háttéranyagokhoz!

Szeretne többet megtudni arról, hogyan építhet sikeresen vállalatot?

Iratkozzon fel és nyerjen hozzáférést minden vállalatépítési videóhoz, eszközhöz és szakmai háttéranyagokhoz!

Szeretne többet megtudni arról, hogyan építhet sikeresen vállalatot?

Iratkozzon fel és nyerjen hozzáférést minden vállalatépítési videóhoz, eszközhöz és szakmai háttéranyagokhoz!

Szeretne többet megtudni arról, hogyan építhet sikeresen vállalatot?

Iratkozzon fel és nyerjen hozzáférést minden vállalatépítési videóhoz, eszközhöz és szakmai háttéranyagokhoz!

Szeretne többet megtudni arról, hogyan építhet sikeresen vállalatot?

Iratkozzon fel és nyerjen hozzáférést minden vállalatépítési videóhoz, eszközhöz és szakmai háttéranyagokhoz!

Szeretne többet megtudni arról, hogyan építhet sikeresen vállalatot?

Iratkozzon fel és nyerjen hozzáférést minden vállalatépítési videóhoz, eszközhöz és szakmai háttéranyagokhoz!

Szeretne többet megtudni arról, hogyan építhet sikeresen vállalatot?

Iratkozzon fel és nyerjen hozzáférést minden vállalatépítési videóhoz, eszközhöz és szakmai háttéranyagokhoz!