Cégöröklésre felkészítés

Egy cég akkor élhet tovább és maradhat a családi vagyon ékköve, ha megvalósul a cég irányításának átadása. Célunk, hogy vállalkozása önjáró módon fejlődhessen tovább akkor is, ha utódai nem kívánnak részt venni a napi vezetői feladatokban.

És ez alakulhat igen tragikusan is.

Az alapító-tulajdonosok visszavonulását hosszú távon a vállalkozások közel hetven százaléka nem éli túl. Pedig kellő szakértelemmel a legrosszabb elkerülhető!
A cégöröklésre minden gazdasági társaságot fel lehet készíteni.

Egy elgondolkodtató ellentmondás

A gyakorlat azt mutatja: a nyugdíjba vonuló tulajdonos energiáinak 80%-át akár hónapokig is arra fordítja, hogy olyan működésre hangolja cégét – amely a legtöbb esetben a családi vagyon megtestesítője is – hogy leköszönését követően azt utódai tulajdonosként irányíthassák.

Csakhogy a legkülönfélébb kutatásokból az olvasható ki, hogy miközben az utódok ragaszkodnak ahhoz, hogy továbbra is tulajdonosok maradjanak, még, ha ők is jönnének a sorban, hogy átvegyék a stafétát, a szüleik által felépített vállalat vezetésében mindössze 5-20%-uk venne részt.

A hozzánk kulturálisan közelebb álló nyugat-európai országok közül Németországban ezt a helyzetet például úgy szokták megoldani, hogy az utódok egy családi alapítványon keresztül gyakorolják a tulajdonosi jogokat.

Ám ez is csak akkor jöhet szóba, ha a céget vezető tulajdonos még hivatali idejében ennek a modellnek megfelelően alakította át vállalkozását.

Hogyan segítjük a cégöröklést?

Önjáró vállalatot hozunk létre, amely az ön iránymutatása alapján képes kiszámítható, kontrollált, fenntartható működési és növekedési pályát befutni.

Ezzel egyidejűleg utódait felkészítjük, hogy profi tulajdonosokká váljanak.
Noha rendkívül fontos volna, Magyarországon egyelőre csak szűk körben érhető el az a szakértelem és tapasztalat, amellyel a vezetésben részt nem vevő hazai magántulajdonosok irányíthatnak egy vállalkozást. Feladatunk továbbá, hogy leszármazottait és cége részlegvezetőit párhuzamosan trenírozzuk az újfajta együttműködésre.

A fentiek mellett, de korántsem utolsó sorban, van még egy kiemelt jelentőségű tényező, ami miatt jól jár velünk: a folyamatban való részvételünkkel minimalizáljuk a cégöröklésben lévő kockázatokat.
Így biztos lehet benne, hogy amit évek, évtizedek vagy egy élet munkájával hozott létre, sikeresen működik tovább azt követően is, hogy ön kiköltözött irodájából és átadta az irányítást.

Megnyugtató, nemde?

Mi a folyamata?

Dinasztiaépítés

Azzal, hogy a frissen érkezett tulajdonos napi jelenlétét nem igénylővé, ám a tulajdonosi pozícióból kontrollálhatóvá tesszük cégét, generációkon átívelő családi vagyonelemet teremtünk.

Az új működési protokollban néhány éves átmenetet követően lehetővé válik, hogy utódai rendszeres, havi vagy negyedéves igazgatósági üléseken részeletesen tájékozódjanak a cég teljesítményéről, számon kérjék a menedzsment tagjait, vagy kijelöljék az esetleges korrekciós irányokat.

A fentebb taglalt alaphelyzet – jelesül: az elhatárolódás a cég vezetésétől – természetesen nem érvényes minden utódra.
Ha jóval kevesebben is, de vannak, akik szeretnék – mondjuk így – valóban átvenni öntől eddigi teendőit, és szívesen irányítanák a céget, amelyet ön felépített.

Amennyiben utódai rendelkeznek ilyen ambíciókkal, legtöbbjük a kellő képzéssel alkalmassá tehető arra, hogy napi szinten részt vegyen az üzletmenetben.

Ám ebben az esetben is javasolt külsős szakértő bevonása.

A tulajdonos jól felfogott érdeke ugyanis azt kívánja, hogy elfogulatlan szem győződjön meg kétséget kizáróan több tényezőről is.

Fontos, hogy az utód lelkesedése a cégvezetés átvétele kapcsán valós legyen, és ne a tulajdonos olyan meglátása, amely valójában hiú vágyálmában gyökerezik.

Az utód nem lesz sem eredményes, sem hosszú életű a csapatkapitányi poszton, ha azt nem belülről jövő késztetésből foglalja el, hanem vélt vagy tényleges megfelelési kényszer okán.

Gyermekeink képességeinek pontos megítélésében – hiszen szeretjük őket – ugyancsak nem hagyatkozhatunk magunkra, amikor olyan sok forog kockán, mint cégörökléskor.
Külsős partnereként és a megfelelő módszerek birtokában részlehajlás nélkül tudjuk felmérni, ambíciókkal rendelkező gyermeke vagy gyermekei igazán alkalmasak-e arra, hogy a cégvezetésben is utódai legyenek.

A fentiek mellett azonban ennek a lépésnek egyrészt tudatos döntésnek kell lennie, másrészt ebben az esetben is szükséges a céget – első sorban működésében, de szervezeti szinten is – felkészíteni az új cégvezető-tulajdonos érkezésére.

Vállaljuk a kihívást, keressen meg minket!

Esettanulmány

Mások a fél életük alatt létrehozott „értéket” szeretnék
generációkon átívelő családi vagyonná és értékrenddé átalakítani

GENERÁCIÓVÁLTÁS, CÉGÖRÖKLÉS, VAGYONTERVEZÉS

A cég

3 mrd Ft árbevételű kereskedő és szervíz cég, egy 65 év körüli tulajdonos

Utódok nem veszik át, eladással próbálkozott, de nem sikerült

Profi menedzsmentet és kontrollrendszert építünk, lebonyolítjuk a kultúraváltást és előkészítjük a hátralépését

A probléma

Jól szeretne „kiszállni”, hiszen ez egy élet műve is

Megpróbálta eladni, de csalódott az ajánlatokban

A megoldás

Indulásként második vonalas vezetés kialakítása, második lépésben önálló ügyvezető szerződtetése

Átlátható pénzügyek, kiszámítható árbevétel és eredmény

Vagyonöröklésre alkalmas cégstruktúra kialakítása

KRAUSZ ZOLTÁN – WWW.VALLALATEPITES.HU

Hogyan profitál a növekedés-támogatással

Ismeretlen úton mindenkinek szüksége van professzionális kísérőre

Hogyan kezdjen bele?

15 perces telefonbeszélgetés

75 perces (ingyenes) konzultáció

Vállalatépítés „alapozás”

Cikkek a témában