fbpx

Az Ön személyes Vállalati Erőnlét riportja

Tegye meg az első lépést a csúcstámadás felé!

Először is gratulálunk, cégtulajdonosként Ön már megtette az első lépést azzal, hogy kitöltötte a kérdőívet. A vállalatépítési út végén olyan cég várja, amelyet évekkel, sőt, talán évtizedekkel korábban elképzelt magának. Mi megadjuk azokat az eszközöket, segítséget, amivel eléri a hegycsúcsot, a vágyott célt.

Gratulálok!

Örülök, hogy fontosnak tartja vállalkozása fejlesztését és a következő szintugrás előtt pontos képet alkot cége helyzetéről a Vállalatépítési Erőnlét eszközünkkel. 

Hiszek abban, hogy minden vállalkozás és tulajdonos megérdemli, hogy kiaknázza a benne rejlő potenciált és ebben nem hátráltathatja semmilyen eszköz vagy támogatás hiánya sem. 

Ma mégis sok – egyébként bátor – cégtulajdonos tétovázik, hogy a következő szintre lépjen. Egyedül érzik magukat, továbbá megfelelő kompetenciák hiányában a kockázatok érzékelése győzedelmeskedik a lehetőségek felett. 

A hazai és a nemzetközi tapasztalat magáért beszél: 5-10 fő feletti vállalkozások esetén a továbbfejlődés egyetlen fenntartható útja egy professzionális, vállalati működés kialakítása.

Az elmúlt 20 év több mint 100 vállalatépítés tapasztalata rendkívül sok tudást adott számunkra, amelyet ezúttal arra a célra használtunk fel, hogy egy praktikus eszközt adjunk saját cége testre szabott átvilágítására.

Ennek a riportnak az a célja, hogy gyakorlati, azonnal használható javaslatok formájában egy kezdő lökést adjon Önnek, hogy saját maga is elindulhasson a vállalatépítés útján, a vágyott szintlépés irányába. 

Remélem, értékesnek találja a benne található meglátásokat, javaslatokat, talán már a kérdőív megállapításai is új gondolatokra sarkallták a kitöltés során.

Sok sikert kívánunk és reméljük, hogy rövidesen Ön is azt a vállalkozást irányíthatja tulajdonosként, amire a cég alapítása ót vágyott.

Üdvözlettel:

Krausz Zoltán, alapító
Vállalatépítés.hu

Krausz Zoltán vállalatépítési szakértő

Ahhoz, hogy sikeres vállalkozása önjáró vállalattá érjen, az alábbi 5 dimenzióban kell egyszerre helytállnia

Jövőkép és stratégia

Stabil jövőkép, oda vezető stratégia terv és szervezeti értékrend. A cégben mindenki számára egyértelmű, hogy a cégnek milyen üzletágban vagy termékcsoportban kell a legjobbnak lenni, kik a vevők (és kik nem), továbbá milyen célokat akarnak megvalósítani az elkövetkező 3-5 évben. Egy ilyen cégben mindenki tudja, hogy mi az irány és ezt követik.

Szervezet és emberek

Átlátható szervezeti felépítés, amelyben letisztázott a vezetők és munkatársak felelősségi- és hatásköre. A szervezet élén menedzsment csapat áll. A struktúra szolgálja a tulajdonosi jövőképet.

Minden munkatársa rendelkezik azokkal a szükséges kompetenciákkal, kapacitással és eszközökkel, amik a feladat elvégzéséhez szükségesek. A kollégák rendszeresen kapnak visszajelzést. A megfelelő emberek a megfelelő pozícióban elv 80%-ban teljesül.

Teljesítménymenedzsment

Tulajdonosként akár heti 2 perc alatt képbe kerül cége teljesítményéről, amelyhez rendszeresen használ pénzügyi és nem pénzügyi mutatószámokat. A cég készít üzleti tervet és év közben 2-3 alkalommal pénzügyi előrejelzéseket. A vezetői felelősség átadását mindig megelőzi a kontrollok kialakítása.

Folyamatok

A cég egyértelműen azonosította azt az 5-8 kulcsfolyamatot, ami a sikere / nyereségessége szempontjából a legnagyobb hatással bír. A folyamatokat írásba foglalta, skálázhatóvá tette, optimalizálta, minden érintett kollégának leoktatta és ezeket szabályokat a kollégák betartják. A folyamatok képesek a jelenleginél akár 2-3x nagyobb üzleti volument kiszámíthatóan, tulajdonosi beavatkozás nélkül kezelni és biztosítják, hogy a munkavégzés a tulajdonos távolléte esetén is az ő elvárásai szerint folyjon.

Információáramlás

Heti - de legalább kétheti - rendszerességgel vezetői értekezlet van az összes területi vezetővel. A megbeszélés témája az üzleti célok teljesítésének értékelése, a kiadott feladatok követése, személyi / partneri kérdések megvitatása. A részt vevő vezetők a megbeszélést követően tájékoztatják beosztottaikat a számukra releváns információkról és elvárásokról.

Ön jelenleg itt áll a
hegycsúcs felé vezető úton

Kiváló

Stabil

Közepes

Ingatag

Gyenge

Helyzetértékelés:

Cége bizonyos területeinek kialakult már a tulajdonoson kívüli személyi felelőse, aki igény esetén beszámol Önnek a területen történt eseményekről, ugyanakkor ez nem terjed ki a teljes szervezetre és teljesítményriportok sincsenek használatban. A stratégiai irányok az Ön fejében léteznek, a kollégák számára ezek kevésbé ismertek, a vállalkozáson belüli pénzügyi kontroll pedig gyenge.

0-20% Totális kézivezérlés
21-40% Esetenként megjelenik a strukturáltság, tervezhető működés
41-60%
 Részterületenként strukturált működés, de nem terjed ki a teljes cégre
61-80% Stabil működés, tulajdonosi részvétellel
81-100% Optimalizált, érett vállalat

Ezek akadályozzák a csúcstámadást:

1

A kollégái nem segítik Önt hatékonyan, ugyanis nem ismerik az elképzeléseit, ráadásul ki sem látszik az operatív teendőkből.

2

A cég kulcsemberei könnyen besokallnak, túlterheltté válnak vagy pedig Önt hozzák kiszolgáltatott helyzetbe.

Hogy léphet előre az úton?
– Javasolt akciók és prioritások

Prioritások:

 • Dolgozza ki a szervezeti struktúrát legalább a vezetők, kulcsemberek szintjén!
 • Tartson rendszeres, közös heti egyeztetéseket a kulcsemberekkel!

Akciók:

 • Építse fel a szervezeti struktúrát, az ügyvezetéstől az operatív kollégák szintjéig, pozíciók szerinti bontásban!
 • A jelenlegi kollégáit rendelje hozzá a kialakított pozíciókhoz!
 • Vonja be a meghatározó kollégákat a döntésbe, és fogadják el közösen az új szervezeti struktúrát!
 • Hirdesse ki az új szervezeti struktúrát az egész cég számára!
 • Legalább árrés és fedezeti szint szerinti struktúrában állítson össze negyedéves eredménykimutatást!
 • Készítsen negyedéves pénzügyi zárást!

Ez várja a hegy csúcsán:

A kitűzött jövőkép:

 • Sikeres vállalkozásából létrehozza azt az önjáró, kiszámíthatóan növekedő, környezetében elismertségnek örvendő céget, amelyben mindenki tudja a dolgát és Ön is megvalósítja személyes céljait.

2 éves Vállalatépítési Program után:

 • Heti 20 órát szabadít fel cégtulajdonosi idejéből
 • Önjáró vállalata nem igényli az állandó operatív jelenlétét, miközben megduplázódik, sőt akár meg is triplázódik a céges bevétel.
 • 50%-ot meghaladó cégérték növekedést fog tapasztalni.

3 hónap Vállalatépítés Alapozás után:

 • Letisztult és hatékony működési modellt ér el, amely 2-3x nagyobb árbevétel kezelésére lesz képes
 • Meghatározza a befektetésre érdemes ügyfélkört, letisztult stratégiai irányokat hoz létre, átlátja a teljes szervezet, így pontosan tudja, kit tartson meg, fejlesszen vagy cseréljen.
 • Olyan teljesítménymutató rendszert kap, amellyel 2 perc alatt képbe kerül cége teljesítményéről.

A VÉ Felkészülési Program után:

 • Teljes körű átvilágítást és vállalkozására szabott akciótervet kap, azonnal gyakorlatba ültethető javasatokkal
 • 2 órás megoldásközpontú mélyinterjún vesz részt Krausz Zoltánnal, aki már több mint 100 cég előrejutását segítette

Ez várja a hegy csúcsán:

A kitűzött jövőkép:

 • Sikeres vállalkozásából létrehozza azt az önjáró, kiszámíthatóan növekedő, környezetében elismertségnek örvendő céget, amelyben mindenki tudja a dolgát és Ön is megvalósítja személyes céljait.

2 éves Vállalatépítési Program után:

 • Heti 20 órát szabadít fel cégtulajdonosi idejéből
 • Önjáró vállalata nem igényli az állandó operatív jelenlétét, miközben megduplázódik, sőt akár meg is triplázódik a céges bevétel.
 • 50%-ot meghaladó cégérték növekedést fog tapasztalni.

3 hónap Vállalatépítés Alapozás után:

 • Letisztult és hatékony működési modellt ér el, amely 2-3x nagyobb árbevétel kezelésére lesz képes
 • Meghatározza a befektetésre érdemes ügyfélkört, letisztult stratégiai irányokat hoz létre, átlátja a teljes szervezet, így pontosan tudja, kit tartson meg, fejlesszen vagy cseréljen.
 • Olyan teljesítménymutató rendszert kap, amellyel 2 perc alatt képbe kerül cége teljesítményéről.

A VÉ Felkészülési Program után:

 • Teljes körű átvilágítást és vállalkozására szabott akciótervet kap, azonnal gyakorlatba ültethető javasatokkal
 • 2 órás megoldásközpontú mélyinterjún vesz részt Krausz Zoltánnal, aki már több mint 100 cég előrejutását segítette

Mi vár Önre és cégére, ha nem indul el a hegycsúcs felé?

Ezt nyújtja egy tapasztalt túravezető, aki már több mint 100-szor járta meg a hegy csúcsát ügyfeleivel

Cégre szabott VÉ Felkészülési Program

– Amellyel megteszi az első igazán nagy lépést

 • A kérdőív által kapott eredményeket aprólékosan kielemezzük és megmutatjuk a helyes irányt.
 • Teljes körű, cégre szabott átvilágítást kap, ami minden részletet Ön elé tár feketén-fehéren.
 • Krausz Zoltán, aki több mint 100 cég vállalatépítését segítette már, 2 órás mélyinterjúban mondja el, hogy hol vannak a legnagyobb problémák és mit kell tennie a megoldás érdekében.
 • Azonnal gyakorlatba ültethető javaslatokat kap, szakaszokra bontott, átfogó akciótervvel.

Vállalatépítés lépései

Vállalatépítés Alapozás

– Amellyel mindössze 3 hónap alatt jelentős szintugrást ér el

 • Az 5 VÉ dimenzió mentén egy cégre szabott működési modellt alakítunk ki közösen, a vezetői csapatával együtt.
 • Ezzel egyszerűvé teszi a döntéseket, a delegálást és minden szinten meghatározza a felelősöket.
 • Megfogalmazza a hosszú távú, középtávú és rövid távú jövőképét, ami a megfelelő irányban tartja – ezt 12 hetes célokra bontjuk.
 • Rendszeres konzultációkon, workshopokon vesz részt vezetői csapatával, bevált, 100%-ban gyakorlatias mintákhoz jut hozzá.
 • 15 mutatószámból álló teljesítményrendszert vezet be, ami hétről hétre tükröt tart vállalkozásának.

Vállalatépítés lépései

Vállalatépítési Program

– Amellyel révbe ér a vállalkozása

 • 2 év alatt a cége eljut arra szintre, amit a tulajdonosi jövőképében meghatározott. Önjáró vállalatot hoz létre.
 • Heti 20 órája felszabadul, így értékes időt szentel családjának, lelkesítő céges feladatainak.
 • 2 éven keresztül fogjuk a kezét és több mint 100 cég vállalatépítését segítő, tapasztalt túravezető mutatja Önnek a helyes irányt.
 • 50%-os cégérték növekedést ér el, megyei és országos szinten is tisztelettel, elismeréssel beszélnek vállalkozásáról.

Vállalatépítés lépései

Tegye meg a következő lépéseket a hegy csúcsa felé most!

1. lépés

Időpont foglalása és akcióterv igénylése

2. lépés

Mélyinterjú és akcióterv készítése

3. lépés

Önjáró vállalattá építés az akcióterv alapján

Ugorjon vállalatával a következő szintre!

Tegye rendbe velünk vállalkozása szervezeti struktúráját!

Együtt kidolgozzuk cége következő generációs, átlátható szervezeti struktúráját, meghatározzuk a vezetői pozíciókat és egyértelmű felelősségi köröket dolgozunk ki, melyek a vezetők és kollégák felelősségei az egyes pozíciókban.

Tegye meg az első alapozó lépést az önjáró cég irányába!